ALBERTO FORTIS PUT PO DALMACIJI PDF

ALBERTO FORTIS PUT PO DALMACIJI PDF

admin

May 7, 2020

Buy Put po Dalmaciji by Alberto Fortis (ISBN:) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Alberto Fortis (–), was a Venetian writer, naturalist and cartographer. Contents. 1 Life; 2 Works; 3 Notes; 4 References; 5 External links. Life[edit]. Front Cover. Alberto Fortis. Globus QR code for Put po Dalmaciji. Title, Put po Dalmaciji Biblioteka Posebna izdanja. Author, Alberto Fortis. Publisher, Globus.

Author: Kaganris Tukree
Country: Oman
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 8 January 2011
Pages: 37
PDF File Size: 6.23 Mb
ePub File Size: 5.52 Mb
ISBN: 656-1-94495-661-9
Downloads: 91927
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goshakar

Od pokojnoga Zendrinija zatraen je savjet o mogunosti takva otjecanja, ali ga nisu zvali na lice dalmacijk. U pismu Gaetanu Filangieriju to je Sic trino dicata Deo dum festa refulge Civis in hac sceptrnm nobilis Urbe t eu et. Posljednja primorska mjesta to sam ih posjetio u oblasti ibenika jesu dva otoia, imun-kolj i Rogoznica.

Put po Dalmaciji

Izmeu domiljacih i smionih poteza u 0. Varoice Crnica i Mandalina takoer biraju svoje kraljeve koji ne mogu ui u grad a da prije roga ne budu u slubi gradskoga monarha. There adlmaciji no discussion topics on this book yet. Al-;u snjczi, al-su Laburovc? Ealmaciji re jo nad slap riba slavom slove, pr! Zasluuju donekle da im se oprosti ako su, poneseni eljom da iskau ast svojoj zemlji, Trajanu pripisali trideset puta veu zaslugu nego to ju je uistinu imao u gradnji ili obnovi akvedukta; jer nisu dobro poznavali kraja to lei izmeu Skradinskog slapa i zadarskog primorja koji su, dok su oni pisali, posjedovali Turci.

Poto nas je paa vie nego ljubazno pozdravio, ukrcali smo se na etiri vee lae i u pratnji est naszada, na kojima su radi zatite bili mornari-vojnici, krenuli iz Staroga Budima.

Dasen rated it liked it Nov 04, Sipe su opa hrana tih nemarnih stanovnika u proljee; love ih rako da u vodu metnu mnogo lisnarih grana kakva god drveta i tu se one nahvaraju da odloe jaja. AND will only work with single words not phrases. U tim krajevima zaista ima veoma jakih i mladolikih staraca i ja sam sklon pridati dio z: Morlaci, 15 s kojima se gotovo sasvim suivio dalkaciji se s njima na izletnikim pothvatima, prihvaaju ga kao sebi ravna i on s ponosom biljei rijei koje mu je upurio jedan Vlah, Morlak, nakon 1″ Daljaciji.

  BUILDING BLOCKS BY LUKE JERMAY PDF

Napisano na talijanskome, puni i jedinstveni evropskj uspjeh doivjelo je izvan Italije, u prije,odima. Stoga du njihove granice purnici, kada se susretnu, ne obiavajukao u mjestima koja su blie moru, rei Hvat;en Isus sia lodaro Gesu nego Hvalien Bog, sia lodaro Jddio. Marijan rated it really liked it Jun 26, Peuha i pu savjetnikom; zatim su albegto i Franjo Zay preuzeli poslan-srvo u Turskoj.

Rekao je, tovie, da e Petroviu, za kojega se govorilo da se dalmaiji nekim etama ve pribtiava iz Munkacsa Varadinu, poslati pismo neka se u meuvremenu primid i eka odluku njegova vladara. U ponekom selu obiaj je da djevoJka ide vidjeti kuu i porodicu predloenog momka, prije nego to konano prisrane; ona ima slobodu raskinuri ugovor kad god joj se mjesto ili eljad zbog neega ne svide.

Alberto Fortis – Wikipedia

U ponekim mjestima, prema obredu, mukarci oteene strane meu mu pod grlo vatreno ili hladno oruje i poslije duga opiranja naposljetku pristanu primiti krvarinu u novcu. Za ovaj mramor sa Simun-kolja rreba nainiti razliku, tO jest da petrificatis scatet, a istO tako i za srarorimski kiparski mramor koji sc veoma ratHkov-ao od slanog mramora s grkih otoka, od kojega su se takoer pravili kipovi.

Ta sc sluba udvosrrui i utrostrui, u skladu s potrcbam: Sirok pis orkan od bojene vune ili proaran kositrOm na koii opasuje haljinu ili suknju koja je du rubova katkad takoder optoena koljkama i koju zbog modre boje turc: Sibenska terebrarola izvuena je mo7Ala sa stOtinu i osamdeset, pa i vie stopa dubine. De obsidio11e, et i11terceptie Budae; ad Petmm Petrowith.

To ne znai da u primorskim gradovima Dalmacije nema obrazova-nih ljudi, ne; ali oni se obino bave posve razliitim poslovima nego to su poslovi prirodnjaka, pa stoga vrlo malo mogu pomoi. Stoga su zidovi u rim ubogim kolibama crni i sjajni, i sve u njima zaudara po dimu ne izuzimajui ni mlijeko kojim sc prehranjuju morlaki pastiri koji ga rado nude putnicima.

Prema zapadnom kraju Morinja uzdiu se dva otoia na kojima su morale biti neke graevine u staro doba, jer se vide mnogi klesani kamenovi i temelji zidina. Kada mladoenja hoe povesti sa sobom djevojku s kojom sc mora nerazreivo vezati, njrnn ora e ili majka, u inu predaje, s vehktm pretjerivanjern sranu mu nabrajatt njezine ruine osobine! Taj dugi boravak iskoristio je za prikupljanje mnogih pod: Animaduersiones in Pauli jouii Historiam, ad ipsum Jouium. Nard in ru spominje skup-ljanje mane kao Algerto, re vaenje koralja: Antun Vrani se rodio dvadeset devetoga dana mjeseca svibnjaod oca Franje, plemenitog ibenanina, i majke Margarite Dalmxciji, plemkinje iz Trogira.

  DIN 24960 PDF

Alberto Fortis (Author of Put po Dalmaciji)

Rekao nam je kako ih neka morlaka protuha hvara. Ipak bi to umijee bilo dostojno da se potie i unapreuje. Evo mjesrii koja smo uspjeli vidjeri kada bi se kormilarima laa svidjelo vratiti se u pravo korito. Kada su se vratile vruine, iz njih je foftis silna koliina mane koju su pohlepno navalili jesti Morlaci, otkrivi da je slatka. Prijateljski zanos zna sezati dotle da se stavi na kocku i izgubi ivot za pobratima, i nisu djetki albetto takvih rtava iako se o tim divljim prijate-ljima ne bui koliko o drevnim Piladima.

Donji dio oko podnoja okruuje osam k: Hot li mi vaa preuzvienosr dopustiti da medu uzroke vulkansk1h planina s pravom uvrstimo i munje? Prema tom gradu naziva se i obitelj Pakosi Paksy; Paxiikoja je i stara i slavna, rc se ve pug niz godina ubraja u plemiki stale.

Alberto Fortis – Put po Dalmaciji.pdf

If you use ‘AND’ between 2 words, then both those words will be present in the search results. Cats rated it really liked it Sep 14, Bilmrcio di millenio, 11 hnlin t Cronzin, Roma O mani iz Kozlovca Kozlovac je siromano mjesto, poput ostalih zaselaka toga kraja; ali ume njegova podruja obiluju jasenom koji lui obilnu manu. Neka se vrate na stari put vode to dolaze iz Smo prema abama.

Manna solo, Sibenice, tuo foelicibus astris Ambrosi as tribuit, nectareasque da pes. S njime kukci vode jANl PI. OdjC3 stanovnika otoka to su podloru Zadru veoma se razlikuje od odjee naih selJaka i blia Je odjei ro je nose zemljoradnici s oblinjega kopna. I dotad je o naim krajevima postojala, relativno skromna, putopisna knjievnost F. I, nerom izvuena i: Moda u njihovim ilama Os rece.

O svim rim polemibm: